När det i Sverige talas i fisketermer så sker det mesta med svenska ord men då och då kan det vävas in någon utrikisk fras och då främst på engelska. En av dessa fraser är ”put and take” och om man är ny som sportfiskare så kommer man garanterat att hitta fiskeplatser för put and take inom en snar framtid, såvida man inte redan har gjort det.

Inplanterade ädelfiskar
Put and take kan sägas vara ett sorts artificiellt fiske där fullvuxna ädelfiskar placeras i vatten avsedda för detta fiske. Det kan till exempel vara dammar eller sjöar och i exempelvis Landskrona går det att fiska put and take i Citadellets vallgrav, då kommunen låtit plantera in regnbåge. Att syssla med sportfiske behöver således inte alls innebära långa turer till gömda sjöar och åar eller havsfiske i blåsigt väder, det går nämligen utmärkt att fiska på mer centrala platser för den som föredrar det.

Avsaknad av rovfiskar
En viktig faktor vid put and take är att vattensamlingen där fisken planteras in inte bör innehålla rovfiskar som äter upp ädelfisken och dessutom bör det inte finnas några egentliga utlopp som fisken kan ta sig ut igenom. Vattensamlingen ska alltså innehålla gott om fisk för de sportfiskare som kommer dit för att fiska men trots att fisket har gjorts så här pass enkelt så finns det ändå ingen garanti för att man faktiskt får napp. På vissa platser är det dessutom så att rovfiskar kan förekomma ibland, mycket beroende på varifrån vattnet i vattensamlingen kommer. Vallgraven runt Citadellet i Landskrona är en sådan plats, då vallgravens vattensamling består av vatten som pumpas in direkt från havet och mycket väl kan föra med sig annan fisk.

Priser vid put and take
Som fiskare är fiske sällan gratis då man behöver ett fiskekort och denna betalregel gäller även för put and take, så man kan inte bege sig till närmsta damm för ädelfiske och tro att man har rätt att fiska där. Att fiska put and take kan kosta runt några hundra kronor för en dag och som ett exempel kan nämnas att i Landskronas vallgrav är kostnaden 250 kr för en dag och då får man maximalt fiska 3 fiskar. Landskrona har även ett pris för barn och ungdomar där ett dagsfiske kostar 100 kr för en dag och ger personer upp till 15 år rätten att fiska maximalt 2 fiskar. Här ska det dock nämnas att Citadellet i Landskrona förmodligen ligger lite högt i prisnivå jämfört med andra put and take-vatten.

Fiskemetoder
Vid put and take-fiske rekommenderas ofta flugfiske eller spinnfiske då detta tycks ge bra fångst. Man ska dock ha koll på reglerna som gäller för fiskeplatsen där man befinner sig, då vissa fiskemetoder kan vara förbjudna att använda.