För den som sysslar med sportfiske finns en hel del regler att hålla koll på. Det kan kanske tyckas jobbigt att behöva hålla koll på diverse mått och andra bestämmelser och en del fiskare suckar ljudligt över denna byråkrati. Reglerna fyller dock en funktion och ett syfte, där den främsta anledningen till att de existerar är för att främja fiskarna i svenska vatten och hela det svenska fiskbeståndet.

Minimimått
En av dessa regler är att fiskarna som fiskas upp måste ha ett visst minimimått. Avsikten med minimimått är att endast äldre fiskar ska fiskas, så att de yngre får chansen att växa till sig och reproducera sig. Om man som fiskare bryter mot dessa regler så riskerar man nämligen att ta död på arten eller minska dess bestånd kraftigt. Självfallet är det som så att det krävs mer än en fiskare för att lyckas med detta men utfiske blir en solklar risk om det fattas regler som denna.

Ta reda på minimimått
Den som kan sin fisk förstår att det måste till olika minimimått för olika fiskarter, då arterna helt enkelt är olika stora. Om man vill ta reda på vad som gäller för just den eller de arter som man är intresserad av så gör man enklast i att besöka Havs- och Vattenmyndigheten. Där finns nämligen kompletta listor över minimimått som gäller i de svenska haven liksom i de största sjöarna och deras in- och utlopp. Här är det de välkända sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland som är aktuella liksom deras vattendrag men endast till det första objekt eller liknande som hindrar fortsatt vandring för fisken.

I de övriga vattnen i Sverige kan andra regler gälla så här är det upp till en själv som sportfiskare att kontakta den som äger fiskerätten för att ta reda på hur det ligger till.

Mäta fisk och andra vattendjur
Att mäta fisken är väldigt enkelt och det faller sig helt naturligt. Den mäts helt enkelt från nosens yttersta spets till stjärtfenans yttersta delar. Om man fiskar andra arter än just fiskar så ska även dessa mätas. För kräftdjur räcker det ofta med att mäta själva huvudet, från ögonens bakre kant till huvudsköldens bakre del medan det för ostron är diametern som är av intresse.