Förutsatt att man inte äger fiskerätten i vattnen som man fiskar i, så krävs det ett fiskekort inom sportfiske för att man ska ha rätten att fiska. I de fall som personer fiskar utan rätt att göra det så begår de en brottslig handling, vilken vanligen straffas med böter om det skulle bli påkommet men risken finns också att fiskeutrustningen beslagtas.

Köpa fiskekort i butik
Att köpa fiskekortet är enkelt och många har säkerligen sett den blå vägskylten om fiskekort som tydligt talar om var man kan köpa fiskekorten någonstans. Det är väldigt vanligt att de säljs i butiker, såsom på bensinstationer, på turistinformationscenter eller i lokala matbutiker.

Alla fiskekort är begränsade till ett visst område, såsom en viss sjö eller en sträcka av ett visst vattendrag, så om man planerar att besöka många fiskeplatser kan man behöva köpa flera fiskekort. Dessutom är fiskekortet ofta tidsbegränsat, så man bör därmed ha någorlunda koll på hur länge man har tänkt fiska i området när man köper sitt fiskekort.

Köpa fiskekort digitalt
I och med digitaliseringen så går det numera också att köpa fiskekort via dator och mobiltelefoner så att man slipper besöka fysiska butiker. En av dessa virtuella platser är Fiskekort.se, dit fiskerättsföreningar kan ansluta sig och där man således enkelt kan köpa fiskekortet och få det skickat via SMS till sin mobil.

Läs reglerna
I och med att man köper fiskekortet så ingår man ett avtal med den eller de som äger fiskerätten. Man bör därmed läsa igenom reglerna så att man vet vad som gäller för just detta sportfiske.