Varje landskap i Sverige har sedan 1994 en landskapsfisk och det var myndigheten Fiskeriverket som drog igång detta projekt. Om man sysslar med sportfiske men inte har koll på vilka de olika landskapens fiskar är följer här en lista över några av Sveriges landskapsfiskar i landskapens bokstavsordning. De allra flesta känner många förmodligen igen men kanske finns där också en och annan okänd. Var och en av fiskarterna är valda då de har stor betydelse i landskapet som de associeras med.

Blekinge
I Blekinge är det torsken som är landskapsfisk. Torsk är en havsfisk som lever i djupa vatten och som är otroligt viktig för den svenska fiskeindustrin. Fiskarten lär finnas i alla de hav som omger Sverige men det är i Blekinge som den är mest talrik.

Bohuslän
Det är makrillen som är landskapsfisk i Bohuslän och i detta landskap har makrillfiske varit av stor vikt under lång tid. Makrill finns att finna i Sveriges västliga hav men den kan bege sig österut under sommaren.

Dalarna
Den lilla elritsan är landskapsfisk i Dalarna och där hittas den främst i vattendrag men den förekommer i åar och sjöar över hela Sverige. Arten har många olika smeknamn, däribland kvidd.

Dalsland
Hornsimpa är landskapsfisk i Dalsland och där föredrar denna ovanliga fisk sjöar som är både kalla och djupa.

Gotland
För Gotlands del är det piggvar som har kommit att bli landskapsfisk. Piggvar finns i Östersjön, Kattegatt, Skagerrak liksom Öresund och det är en vanlig rätt på gotländska restauranger.

Gästrikland
Strömming, som också kallas för sill, är populär i stora delar av Sverige och den finns i alla de svenska haven. Den har dock utsetts till Gästriklands landskapsfisk då landskapet har varit en utgångspunkt för strömmingsfisket under många århundraden.

Halland
Laxen är Hallands landskapsfisk. Lax finns i Sveriges hav och i en del vattendrag och i Halland är laxfiske av stor betydelse.

Hälsingland
För Hälsinglands del är det iden som är landskapsfisk. Id finns i haven på östra sidan om Sverige, inte minst kring Hälsingland, men förekommer också i vattendrag och sjöar.

Härjedalen
Härjedalens landskapsfisk är harr. Denna fisk föredrar klara, kalla älvar men den finns även i andra typer av vatten.

Jämtland
Öringen har blivit Jämtlands landskapsfisk trots att arten finns i hela Sverige och det beror på att många av de största öringarna hittas i just detta landskap.

Lappland
Fjällröding är Lapplands landskapsfisk och som namnet antyder föredrar den fjällens kyliga vatten.