Den extrema sommarvärmen i år verkar inte vara över på länge. Skogsägare och möjligtvis även sportfiskare gör förmodligen regndansen dagligen, bedjande för ett långt utdraget sommarregn. På flertalet platser i Sverige har det kommit extremt lite regn sedan maj månad. Skogsbränderna har avlöpt varandra och härjar fortfarande på vissa platser. Vattennivåerna är rekordlåga och många fiskevatten har en rekordhög vattentemperatur i år. Små vattendrag risker att helt torka ut och påverka framförallt fiskebeståndet av öringen. Eftersom det framförallt är öringens levnadsplatser som består av mindre vattendrag finns risken är att öringen inte hinner vandra ut i större vattendrag. Det skulle kunna resultera i att en hel årskull av öringar kommer att gå förlorad. Läget är allvarligt på flera håll i landet. I synnerhet på ostkusten: Öland och Gotland. Även mindre bäckar och vattendrag i i Dalarna och Värmland är drabbade av torkan. De extremt höga vattentemperaturerna leder till lägre syrenivåer i sjöar, bäckar och älvar. Fiskarterna röding, lax och gädda är utsatta för sommarvärmen eftersom vattentemperaturen stiger i åar, sjöar och älvar. De höga vattentemperaturerna innebär lägre syrehalter vilket leder till att harr, röding, gädda och lax får svårt att syresätta sina gälar och återhämta sig vid fysiska aktiviteter, så som att simma, leta föda och leka. Flertalet strömvatten runtomkring i Sverige har stängts av exempelvis Mörrumsån, Gimån, Ljungan och Byskeälven, de är för tillfället avstängda för fiskare. Orsaken är naturligtvis för att skydda och låta fisken återhämta sig i samband med de höga vattentemperaturerna i dessa vattendrag.

 

Tänk på detta om du fritidsfiskar i sommarvärmen

 

Fiskar du i sommarvärmen? Nu är det viktigare än någonsin att du återutsätter eventuell fiskefångst. Försök även att förkorta tiden du har fisken på kroken eftersom fisken lätt blir utmattad. Använd kraftigare spön och undvik lätta spön, om möjligt vill säga. Lyft inte upp fångad fisk ur vattnet. Kroka av den under vattenytan och hantera fisken varsamt. Detta för att minimera fisken från utmattning, stress och onödiga påfrestningar. Har du ingen fiskelycka kan du återvända hem för nätdejting och försöka få kärleken att nappa istället!

 

I dagsläget är det totalt eldningsförbud i stora delar av Sverige. Bokstavligen innebär detta ingen eldning under några som helst omständigheter. Inga engångsgrilla, inga spritkök, inga platsbyggda grillar eller eldningsplatser får överhuvudtaget användas. Är du rökare? Kasta absolut inte några glödande fimpar i naturen. Se till att släcka fimpar med vatten och ta med dessa i en vanlig plastpåse och släng i soporna hemma. Allt detta kan tyckas självklart, dock slarvas det med eldningsförbudet. Föregå med gott exempel och vissa att fritidsfiskare: följer de direktiv 

som finns angående eldningsförbudet. Njut av fisket även fast det är värmebölja men kom ihåg att även fisken i vattendrag, älvar och sjöar är påverkad av extremvädret detta år. Var därför extra skonsam och ansvarsfull i ditt sportfiske denna sommar!