I sportfiskekretsar talas det om havsöring, insjööring och bäcköring och för novisen är det därmed lätt att tro att dessa är tre olika arter. Så är dock inte fallet för det finns inga egentliga skillnader mellan de olika typerna, så en öring är alltid en öring och den har alltid det taxonomiska namnet salmo trutta. Prefixet anger därmed inte olika arter av fiskar utan istället talar det om i vilka typer av vatten som öringen hittas; hav, insjöar eller bäckar.

Lek i rinnande vatten
All öring föds – eller snarare kläcks – i rinnande vatten och här spelar det ingen roll vilken typ av öring det handlar om. Det förhåller sig nämligen som så att all öring leker i vattendrag, utan förbehåll för om de vanligen lever i vattendraget eller om de föredrar sjöar och hav. Lekperioden pågår under hösten och av denna anledning är det förbjudet att fiska öring i många av Sveriges vattendrag mellan september och oktober. Om man är osäker på de exakta datumen kan man kontakta Länsstyrelsen för att få veta vad som gäller i just ett specifikt fiskeområde.

Tillväxt hos öring
När våren väl har kommit och öringarna kläcks i vattendraget som deras föräldrar besökte så beter sig de olika typerna av öring på olika sätt. Ett vanligt scenario är att de små öringarna stannar i vattendraget medan de växer och först därefter ger de sig iväg till insjöar och hav. Denna tillväxtperiod kan ta 1 – 5 år men det finns förstås också de öringar som väljer att leva hela sina liv i närheten av sin födelseplats.

Kosten har betydelse
De öringar som vandrar iväg från födelseplatsen kallas för smolt och de lever ganska farligt. Att bege sig ut på en lång vandring ökar risken att bli uppäten av ett rovdjur – eller uppdragen av sportfiskare – men de öringar som klarar sig ända fram till målet får fördel av att de kan växa sig större än andra öringar. Kosten skiljer sig nämligen i de olika biotoperna där havsöring främst äter sill/strömming och skarpsill, där de stora insjööringarna äter nors, spiklöja och spigg medan de små insjööringarna äter bottendjur och insekter samt där bäcköring främst livnär sig på insekter. Det förhåller sig alltså ofta som så att öringen blir större ju mer fisk den äter.

Könsmognad och livslängd
Könsmognaden hos öring infaller någon gång mellan 2 – 7 år och om öringen har vandrat iväg från sin födelseplats så betyder det att det är dags att vandra tillbaka igen. En del behöver inte färdas långt medan andra har en resväg kring 20 mil eller längre än så. Under resten av sitt liv kommer öringen sedan fortsätta att göra dessa vandringar och en öring blir vanligen 7 – 10 år gammal.