Som sportfiskare bör man alltid rapportera in sjuka fiskar till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Detta gäller även döda fiskar. All sådan här information hjälper nämligen till att ge en bild av hur livssituationen ser ut för de vilda fiskarna och på så vis kan det också gå att komma fram med åtgärder till problemet, om så skulle behövas.

SVA håller alltså på att kartlägga hur den svenska fisken mår och det här projektet pågår tillsammans med den finska motsvarighet Evira och inkluderar därför de vilda fiskarna i Finland. Kartläggningen påbörjades under 2016 och gällde då endast laxfiskar men sedan dess har kartläggningen breddats och inkluderar nu också andra fiskarter.

Om den som sysslar med sportfiske hittar döda fiskar eller fiskar som tycks vara sjuka så gör man därmed klokt i att rapportera detta till SVA. Rapporteringen sker enkelt via deras rapporteringsportal, som man når från deras webbplats, och eftersom sportfiskare ofta befinner sig utomhus så är portalen givetvis mobilanpassad.

I rapporten anger man sedan vilken typ av fisk som har hittats, om den är sjuk eller död, var den hittades och så vidare. Det är ett formulär som ska fyllas i och ju mer utförlig man är i sin beskrivning desto bättre är det. Till detta formulär kan man även bifoga bilder på den sjuka eller döda fisken om man har några sådana. Däremot har SVA inte finansiella medel nog att obducera den funna fisken så därför tar de inte emot fisken. Här säger de själva dock att undantag kan förekomma, förutsatt att de får finansiering till undersökning, och detta gäller främst om ett stort antal fiskar hittas sjuka eller döda så att detta särskilt bör utredas.