Det har blivit allmänt känt att ålen numera är en hotad fiskart, vars framtid är oklar. Dock har det minskade beståndet av europeisk ål avtagit under en längre tid – sedan slutet på 1800-talet. Idag är den rödlistad och får inte fångas. Det är den europeiska ålen som leker i våra vatten och som vi ofta benämner enbart som ål. Idag finns bara 1-5 % kvar av beståndet. Rödlistningen gäller dock flertalet ålarter såsom gulål, glasål och blankål som till stor del bara är varianter av den europeiska ålen och befinner sig i en annan livsfas.

Sen förökning

Ett stort problem har varit att ålen förökar sig sent eftersom könsmognaden träder in långsammare. Därför har många ålar fiskats upp innan de ännu har hunnit fortplanta sig – resultatet blir att vattnen töms på ål snabbare än de hinner bli fler. Både tjuvfiske och överfiske har varit påtagligt – inte minst i södra Sverige där traditionen att äta ål, är mer utbredd. Det är någonting många bönder märker av, när de är ute i skog och mark nära kusterna. Tjuvfiskare skyr inga medel och kan till och med ta sig in på privata vatten eller färdas på olovlig mark för att komma åt ålarna i vattendrag där ingen ser. Ett bra sätt är då att köpa olika stängsel och redskap, från t.ex Kellfri.se, för att göra det så svårt som möjligt för tjuvfiskare att ta sig igenom.

Ål säljs ändå i butikerna

Att ål är något av en favoritfisk att ha på julbordet eller till fest är ingen nyhet och den goda smaken är svår att avstå från. Dock är det vida känt att ålen bör lämnas ifred och att man bör avstå att äta den. Tyvärr är det en nyhet som ignoreras av många och i 2 av 3 fiskbutiker säljs det ål för fulla muggar i alla fall. Dock har restaurangerna varit flitigare att sluta ta in ål till julbordet – något som märktes av under julen 2018. Ett annat problem är att t.o.m de personer som har betalt för att värna om vårt land och exempelvis våra ålbestånd – politikerna – har erkänt att de ändå äter ål. I kommunerna har det framkommit att var tredje ordförande smaskar i sig ål, trots restriktionerna.

Så lever ålen

Ålen är minst sagt en intressant fiskart, inte minst på grund av sitt ormliknande utseende och sin långsmala kropp. Äggen kläcks i Sargassohavet som ligger ca 700 mil från Sverige och där börjar ålens resa österut och bland annat upp till Skandinavien och Sverige. Under färden som tar ca 1-3 år går ålen igenom olika livsfaser där utseendet förändras. Bland annat talar vi om glasål när ålen börjar bli “tonåring” och namnet kommer av att den är genomskinlig. De ålar som söker sig vidare till kusterna och varmare vatten där, blir gulaktiga, vilket ger upphov till namnet gulål. När ålen sedan letar sig till älvar och andra vattendrag blir de bruna. Efter 10-20 år börjar de bli könsmogna och det är då namnen blankål och vandringsål m.fl. börjar bli bekanta. Tyvärr hinner inte många ålar upp till den åldern.