Kanske har man som sportfiskare hört talas om vitfisk? Har det kanske pratats om vitfisk på olika fiskeforum eller andra platser där fiskare möts för att diskutera sitt fiske? Många fiskare har kanske förbryllat undrat om det är en systematisk grupp av fisk som man har missat fastän man har råpluggat in fiskars taxonomi och olika fiskarter.

Man kan känna sig lugn med att man inte har missat någon essentiell kunskap om fiskar eftersom vitfisk inte är någon taxonomisk sektion. Det är snarare som så att när det talas om vitfisk i Sverige så avses helt enkelt fiskar med vitt kött. För svenskar är det framförallt karpfiskar som i folkmun har kommit att hamna i gruppen för vitfiskar, däribland braxen, id, mört och liknande. Ibland inkluderas även vissa laxfiskar, till exempel sik och siklöja.

För att komplicera begreppet vitfisk ännu mer kan sägas att definitionen är en annan i engelskspråkiga sammanhang. Både inom yrkesfiske och sportfiske så avser nämligen ”white fish” diverse fiskarter som lever ganska nära botten eller alldeles invid botten i hav och sjöar. Här ses bland annat hälleflundra, rödspätta, piggvar, sjötunga, skrubbskädda och andra plattfiskar liksom kolja, kummel, vitling, torsk med fler.