Sportfiske eller att fiska i rekreationssyfte är en vanlig form av aktivitet. Den innefattar olika former av fiske och kan genomföras både för sin egen skull och som tävling. Nedan följer mer information om ämnet.

Vad är sportfiske?

Sportfiske är ett samlingsnamn för olika former av fiske som äger rum i rekreationssyfte. Med rekreationssyfte innebär att fisken fiskas för att fiskaren tycker att det är roligt och ofta får fisken återvända till vattnet levande istället för att ätas upp. Sportfiske är alltså en form av fritidssysselsättning som det också går att tävla i. Det är mer välkommet med sportfiske i våra vatten, än andra former av fiske. Framför allt för att sportfiskare har ett mycket gott rykte, speciellt utifrån artikeln ovan.

Den äldsta dokumenterade formen av fiske med ett redskap är mete. Mete innebär att fiskaren fiskar med fiskespö och metrev. Det är en vanlig form av sportfiske som förekommer på många platser i landet. Och det finns mer detaljer om metfiske i andra artiklar som du kan hitta på sidan.

Att fiska kan vara både roligt och tråkigt, en av de roligare omständigheterna kan du läsa om här, dubbelvinst i allra högsta grad. Men, som sagt, till skillnad från andra former av fiske så överlever de flesta fiskarna som blir uppfiskade av en sportfiskare.

Tävlingar

Så här kan ett arrangemang av sportfiskare se ut i Göteborg. Dock är det naturligtvis väldigt olika hur tävlingarna är arrangerade. Tävlingen ovan är i mer privat regi än andra större tävlingar i sportfiske. Om ni istället vill anordna en egen tävling i sportfiske kan det vara en god idé av arrangörerna att hyra komradio till evenemanget.

Du kan exempelvis tävla i mete. Det går ut på att de tävlande försöker få ihop en så omfattande sammanlagd vikt på sina uppfiskade fiskar som möjligt. Platserna de fiskar på väljs ut genom ett lottsystem och de har begränsat med tid på sig att lyckas med sitt uppdrag. Det som får ihop högst sammanlagd vikt på sina uppfiskade fiskar har vunnit.

Det finns en uppsjö av historier om fiske och den ena är värre än den andra. Det finns en del filmer, podcasts och dokumentärer på ämnet också. Vilket gynnar föreningarna som driver relaterad verksamhet, något som pågått under lång tid historiskt.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Förbudet har tjugosex distrikt och är således representerat i många delar av landet. I förbundet ingår en rad ideella föreningar som alla brinner för sportfiske. Syftet med förbundet är inte bara att lyfta fram sportfiske som aktivitet, även om den punkten utgör en stor del av förbundets arbete. Men, de gör också mycket för att exempelvis värna om och vårda de vattendrag och sjöar som de fiskar i. Det är också en anledning till varför sportfiskare generellt har ett väldigt gott rykte.